top of page
  • egoethart

IN ONS BEDRIJF HEBBEN WE GEEN CONFLICTEN!

Vaak denken mensen bij ‘conflicten’ aan slaande deuren, vuisten op tafel en een hoop geschreeuw. Ondernemers en werkgevers geven ons dan ook regelmatig terug dat in hun bedrijf geen conflicten voorkomen. Dat is toch echt een misverstand. Overal waar mensen samenwerken kúnnen zich conflicten voordoen. Soms is dat heel zichtbaar, maar dan is het al geëscaleerd. Andere keren sluimert er iets onderhuids en zie je het niet omdat je de signalen niet herkent.


In dit blogbericht stippen wij een aantal signalen van sluimerende arbeidsconflicten aan en vertellen we waarom het belangrijk is om hier oog voor te hebben.Miscommunicatie, verschillende verwachtingen of andere normen en waarden kunnen leiden tot hoogoplopende conflicten. Als je situaties en signalen herkent, kun je deze bespreekbaar maken en escalatie voorkomen. Belangrijk, omdat conflicten veel energie kosten. Niet alleen van de betrokken werknemer, maar ook van de werkgever en zelfs van collega’s. En conflicten gaan altijd ten koste van de productiviteit en de prestaties.


“Dit hebben we al zo vaak geprobeerd”


Cynisme op de werkvloer is vaak een signaal dat mensen zich niet gehoord voelen. Het is niet een situatie die van de ene op de andere dag ontstaat, maar ontwikkelt zich over een langere periode. Dat is ook de reden dat degenen die al langer onderdeel uitmaken van het bedrijf of de organisatie, dat zelf niet opmerken. Vaak zijn nieuwelingen of buitenstaanders degenen die dit opvalt. Cynisme ondermijnt ontwikkeling, verandering en creativiteit.


“We gaan volgende week reorganiseren!”


Reorganisaties en veranderingen binnen een bedrijf brengen spanningen met zich mee en hebben grote impact op mensen. Werkgevers worstelen vaak met het communiceren van de reden en de gevolgen. Het gebeurt vaak dat informatie over en duiding van veranderingen of zelfs een ontslag(ronde) onpersoonlijk en laat wordt gebracht. Dat beschadigt zowel de organisatie, als de medewerkers. Vraag een willekeurige HR professional en die zal beamen dat (te) late, onduidelijke of onvolledige informatie aan medewerkers leidt tot ontevredenheid, onzekerheid en conflicten.


“Ik heb altijd goede beoordelingen gehad”


Werkgevers vinden het vaak moeilijk om disfunctioneren tijdig en helder te bespreken met een werknemer. Op de lange termijn blijkt dan dat een situatie onhoudbaar wordt. De werkgever start met ‘dossieropbouw’. Niet zelden volgt dan ziekmelding door de werknemer. Een situatie die voor alle betrokkenen onwenselijk is en die een open communicatie bemoeilijkt.Grijp tijdig in en maak situaties bespreekbaar. In veel gevallen is er simpelweg sprake van een miscommunicatie, geen open communicatie of onuitgesproken verwachtingen.


Vaak kun je als werkgever of ondernemer zelf ingrijpen. Soms is het beter om een onafhankelijke conflictcoach of arbeidsmediator in te schakelen. Om met Einstein te spreken: ‘’Mensen die een probleem veroorzaakt hebben, zijn niet altijd de aangewezen personen om dat ook weer op te lossen.’’
Meer weten over hoe je zelf tijdig in kunt grijpen? Of direct een conflictcoach inschakelen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op & schakel onze hulp in!

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page