top of page

Veelgestelde vragen

Mijn ervaring is dat over mediation vaak vragen zijn. Daarom heb ik een overzicht van de meest gestelde vragen voor u opgesteld.

Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op.

 • Wat kan mediation voor mij betekenen?
 • Waarom kiezen voor een MfN-mediator?
 • Wanneer kan ik mediation inzetten?
  In principe in alle conflictsituaties. Wel geldt: hoe eerder, hoe beter. Bij een nog niet geëscaleerd conflict, zijn partijen er vaak snel uit met elkaar. Hoe langer een conflict speelt, hoe moeilijker het is om tot een oplossing te komen.
 • Voor wie is mediation geschikt?
  Voor iedereen die te maken heeft met een conflict. Belangrijkste voorwaarde is dat degenen die betrokken zijn, tot een oplossing willen komen.
 • Kan ik iemand meenemen naar de gesprekken?
  Vaak vinden mensen het prettig om iemand mee te nemen naar het intakegesprek en/of naar de gezamenlijke gesprekken. Dat is in overleg altijd mogelijk. De mediator zal hierover met alle betrokkenen afstemmen. Degene die meekomt kan bijvoorbeeld een familielid, een vertrouwenspersoon of een advocaat zijn. Voorwaarde is dat zij tekenen voor geheimhouding.
 • Waar vinden de gesprekken plaats?
  De gesprekken vinden plaats op een neutrale locatie, altijd in overleg met de deelnemers. Meestal is dat op kantoor van Goethart Consultancy & Mediation.
 • Hoe groot is de kans dat de mediation succesvol is?
  Ongeveer 80% van de mediations leidt tot afspraken tussen partijen. Als partijen er niet met elkaar uitkomen, kan de mediation door de mediator of door een van de partijen worden beëindigd. De mediator zal hiervan altijd een schriftelijke bevestiging sturen. Als partijen geen afspraken met elkaar hebben kunnen maken, heeft de mediation vaak wel geleid tot een doorbraak in een impasse en kan dit leiden tot een volgende stap. Vaak is dat dan een juridische procedure.
 • Wat zijn de kosten?
  De kosten voor de mediation worden vooraf overeengekomen. Bij Goethart Consultancy & Mediation kan gekozen worden voor een fixed fee of voor betaling van het uurtarief (165 euro excl. btw) op basis van nacalculatie.
 • Wie betaalt de mediation?
  In een arbeidsmediation worde de kosten bijna altijd volledig door de werkgever betaald. In zakelijke conflicten worden de kosten meestal evenredig tussen partijen gedeeld.
 • Hoe verloopt een mediationproces?
  Een mediationproces verloopt gestructureerd via een aantal vaste fasen. Bij de start van de mediation spreekt de mediator eerst beide partijen afzonderlijk in een intakegesprek. In dit gesprek wordt het proces uitgelegd en wordt de mediationovereenkomst kort besproken. Tijdens het gesprek vraagt de mediator naar de kernpunten van het conflict. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Vervolgens worden gezamenlijke bijeenkomsten gepland. Bij aanvang van de eerste bijeenkomst wordt kort stilgestaan bij de mediationovereenkomst[EG1] , waarna deze door alle aanwezigen wordt ondertekend. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de mediator de partijen eerst de kans om zijn of haar verhaal te doen. Partijen worden door de mediator richting oplossingen begeleidt tijdens de onderhandelingsfase. Als de onderhandelingen hebben geleid tot oplossingen die door alle partijen worden overeengekomen, zal de mediator deze vastleggen in een praktisch haalbare en juridisch bindende overeenkomst. [EG1]Misschien hier met een link naar de overeenkomst?
 • Wat staat er in een mediationovereenkomst?
  In de overeenkomst wordt onder meer vastgelegd dat de mediation vertrouwelijk is, dat de mediator een neutrale rol heeft en dat ieder vrijwillig deelneemt. De mediationovereenkomst wordt bij de start van de mediation door de mediator en door alle betrokken partijen ondertekend.
 • Wat is de doorlooptijd van een mediation?
  De doorlooptijd hangt erg af van de complexiteit van het conflict en het aantal betrokken partijen. Goethart Consultancy & Mediation geeft er de voorkeur aan om tussen de bijeenkomsten niet al te veel tijd te nemen en de vaart in het proces te houden.
 • Hoe worden afspraken vastgelegd?
  De doorlooptijd hangt erg af van de complexiteit van het conflict en het aantal betrokken partijen. Goethart Consultancy & Mediation geeft er de voorkeur aan om tussen de bijeenkomsten niet al te veel tijd te nemen en de vaart in het proces te houden.
 • Waarom niet te lang wachten met oplossen van arbeidsconflict?
 • Is online mediation wel veilig?
  Ja, het is 100% veilig. We zorgen voor een goed online systeem en duidelijke afspraken. De formele documenten worden via een beveiligde omgeving gedeeld.
 • Hoe verloopt een online mediation?
  Het online mediationproces verloopt hetzelfde als een ‘gewone’, fysieke mediation. Het verschil is dat de gesprekken plaatsvinden via Zoom of Skype. We starten met een separate intake. Vervolgens vullen de partijen elk een vragenlijst in. Aan de hand hiervan krijgt de mediator een idee van de problemen die er spelen. Vervolgens wordt er, net als bij gewone mediation, een mediationovereenkomst gesloten. De documenten worden via een veilige omgeving aangeboden. Daarna kan de online mediation beginnen met de gezamenlijke gesprekken. Het doel van de online mediation is uiteraard net als bij een gewone mediation om te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De basis van een oplossing ligt in de onderliggende belangen. De mediator is een neutrale derde partij die de mediation in goede banen leidt.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van online mediation?
  Voordelen Omdat we nu fysiek met de nodige restricties bij elkaar kunnen komen, biedt online de mogelijkheid om de aanpak van een conflict niet uit te hoeven stellen. We kunnen direct beginnen. Daarnaast heb je de mogelijkheid deel te nemen vanuit een door jou gekozen ruimte en hoef je niet te reizen. Mijn eerste ervaringen laten zien dat mensen zich juist gemakkelijker durven te uiten en hun gevoelens te delen; dat helpt in het proces. Zijn er ook nadelen? Misschien moet je even over de drempel omdat het wat ongemakkelijk voelt of denk je dat je de techniek niet beheerst. Daar help ik je echter bij. Je krijgt vooraf duidelijke instructies over de aanpak en het systeem.
bottom of page