top of page

Acerca de

Image by Vardan Papikyan

Conflictmanagement

Conflictmanagement

Er zijn veel manieren om met conflicten om te gaan. In de praktijk wordt door managers en bestuurders in conflictsituaties veelal ad hoc een oplossing gezocht. De bekendheid met de verschillende instrumenten en mogelijkheden om een conflict op te lossen is over het algemeen niet groot. Om als bedrijf meer grip op de situatie en de uitkomst te houden is het van belang om dit structureel in te bedden in het beleid. Dit noemen wij conflictmanagement, vaak als onderdeel van risicomanagement of corporate governance.

​De instrumenten die gehanteerd worden bij conflictmanagement zijn vaak afhankelijk van de mate waarin een conflict geëscaleerd is. De mate van escalatie bepaald de mate van controle, kosten en uitkomsten van een conflict. Ervaring laat zien dat hoe meer een conflict uit de hand loopt, hoe minder controle men heeft over een eventuele oplossing. Daarbij lopen de kosten vaak enorm op voor een bedrijf. Hoe langer het geschil doorgaat, hoe groter de schade en hoe moeilijker het is om het probleem met onderlinge overeenstemming op te lossen. Uitgangspunt voor mij is altijd te kiezen voor een bedrijfsmatige benadering bij het oplossen van conflicten. 

Waaraan kunt u denken bij conflictmanagement:

  • preventie: managers en medewerkers ‘conflictvaardiger’ maken door training, procesbegeleiding in conflict gevoelige situaties zoals fusies of reorganisaties, onderhandelingsbegeleiding, monitoring

  • analyse: deskundigenonderzoek en –rapportage

  • bemiddeling: (individuele- of team) conflictcoaching

bottom of page