top of page

Acerca de

Image by LinkedIn Sales Solutions

Conflictcoaching

Conflictcoaching

Conflictcoaching is minder formeel en laagdrempeliger dan mediation. Het wordt vaak toegepast in situaties waarbij het belangrijk is relaties met elkaar voort te zetten. De focus ligt hierbij meer op het vlot trekken van het communicatieproces tussen twee of meer partijen dan op de formele vastlegging en het maken van bindende afspraken.
Een reorganisatie, transitie, groei of krimp van een organisatie vormt vaak de context waarin sneller conflicten kunnen ontstaan. Gebrek aan communicatie en interactie tussen individuen, teams of afdelingen leiden tot angst en ontevredenheid. Dit kan weer leiden tot ziekteverzuim, mensen die niet met elkaar willen samenwerken en zelfs verstoring van arbeidsprocessen. 

Mijn werkwijze
De bemiddelaar of conflictcoach van Goethart Consultancy & Mediation inventariseert de situatie. We reiken concrete handvatten aan om betrokkenen zelf te leren conflicten te voorkomen of er zodanig mee om te kunnen gaan dat gewenste resultaten worden bereikt.

bottom of page