top of page
  • egoethart

BENT U EEN GEBOREN CONFLICTMANAGER?

Uit recent onderzoek blijkt opnieuw dat één op de drie werknemers te maken krijgt met een conflict op het werk. De oorzaak van conflicten kan verschillen maar één aspect hebben ze gemeen: conflicten hebben een aantoonbaar negatief effect op de productiviteit van een bedrijf. Sluimerende conflicten leiden tot aanzienlijke kostenposten wanneer ze niet aangepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan indirecte kosten zoals verzuim, ziekte en gebrek aan motivatie; maar ook direct herleidbare kosten zoals ontslag of juridische kosten behoren hiertoe. Bent u een geboren conflictmanager en weet u hoe u hiermee om moet gaan?


Drie manieren van omgaan met conflicten

Wat mij in de praktijk vaak opvalt is dat de manier waarop de ondernemer of manager met conflicten omgaat cruciaal is voor het bedrijf of de organisatie. Niet alleen wat betreft de voortvarendheid waarmee ze conflicten aanpakken, maar ook het voorbeeld dat ze daarmee geven voor de rest van de organisatie. Grofweg kun je drie types managers of ondernemers onderscheiden wat betreft het omgaan met conflicten.


De Ontkenner – niks aan de hand

Het eerste type dat ik onderscheid is de Ontkenner. In zijn bedrijf zijn er geen conflicten. De werkelijkheid is dat conflicten vaak al onderhuids sluimeren en de sfeer al behoorlijk verziekt is. Als het dan tot een uitbarsting komt is het al behoorlijk ver geëscaleerd en zijn de verzuimkosten en juridische kosten uiteindelijk erg hoog.


De Vermijder – pappen en nathouden

De Vermijder weet of voelt dat er iets speelt maar organiseert om het conflict heen onder het motto ‘We moeten mensen die niet kunnen samenwerken niet bij elkaar zetten’ wordt er iets geregeld. Het gevolg is dat een cultuur ontstaat van ‘pappen en nathouden’. Alles om de lieve vrede te bewaren, maar wel ten koste van het resultaten. Hoeveel medewerkers worden zo ontzien en voldoen niet (meer) aan normale en redelijke eisen?


De Conflictmanager – vinger aan de pols

Het derde type is de Conflictmanager. Hij begrijpt dat waar mensen samenwerken conflicten kunnen ontstaan. Hij heeft een gevoelige antenne ontwikkeld en weet wat er speelt op de werkvloer. De Conflictmanager begrijpt dat een conflict vaak kansen biedt om zaken te veranderen en is niet bang om dit te bespreken. Hiermee draagt hij bij aan een open cultuur en ruimte voor innovatie binnen het bedrijf.


Welk type bent u?

In de praktijk zijn er meer Ontkenners en Vermijders dan Conflictmanagers. Dat is begrijpelijk, maar niet nodig. Inzicht in de patronen en het verloop van conflict helpt om snel en effectief in te grijpen. Bij complexe of langdurige conflicten is het advies om hulp van buiten de organisatie of het bedrijf in te schakelen.


Een mediator kan optreden als een onafhankelijke en onpartijdige professional die het belang van alle betrokken partijen voor ogen houdt. Een mediator kan leidinggevenden ook helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om op constructieve wijze conflicten te managen.


​Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Goethart Consultancy & Mediation.

2 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page