top of page
  • egoethart

WILLEM GRIJPT MARIETJE VANACHTER BIJ DE… SCHOUDERS

Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest kijkt Willem zoals wel vaker te diep in het glaasje. Amicaal slaat hij zijn arm om collega Marietje heen en vertelt voor de derde keer dezelfde mop. Dit lijkt voor sommigen misschien een flauw voorbeeld, maar komt in de praktijk geregeld voor. De vraag is hoe u als collega’s met elkaar omgaat? En wat is (on)gepast of (on)gewenst?


Wanneer heb ik een vertrouwenspersoon nodig?

Wist u dat een werkgever verplicht is een veilige werkomgeving te creëren voor diens werknemers? Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om werknemers te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. En dat een werknemer de grens stelt aan wat voor hem of haar grensoverschrijdend is. De werkgever moet een beleid opgesteld en ook daadwerkelijk uitgevoerd hebben. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.


Wat is een vertrouwenspersoon?

Medewerkers kunnen bij een vertrouwenspersoon terecht voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag of misstanden. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, en fysieke of verbale agressie. Misstanden gaan over bijvoorbeeld frauduleus handelen, diefstal of belangenverstrengeling. Bij de vertrouwenspersoon kunnen medewerkers op een veilige, vertrouwde en verantwoorde wijze misstanden melden. De medewerker kan binnen het bedrijf zijn of haar verhaal doen.


Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, vangt werknemers op, begeleidt en adviseert. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en kiest altijd partij voor de melder.

‘ Oren en ogen’ van de organisatie

Een andere belangrijke taak van de vertrouwenspersoon is het signaleren en adviseren van ondernemers en leidinggevenden, zonder dat daarbij de privacy van de melder in het geding komt. Zowel werkgever als werknemer hebben dus baat bij een vertrouwenspersoon: eerstgenoemde voor bewustwording van misstanden, laatstgenoemde voor een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Wanneer medewerkers weten dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is, zullen zij eerder geneigd zijn daar aan te kloppen. Dat is een belangrijke stap in het vroegtijdig en laagdrempelig oplossen of zelfs voorkomen van problemen.

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page